COVID-19, VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA KUNDER

Från och med 23/12 återinförs kravet på 10 kvadratmeter / kund i våra lokaler. Samtliga salonger har därför återigen skyltar uppsatta på entrédörrarna som visar vad max antal kunder för just den salongen är. Vi vill understryka att vi på Headon tar denna situation på största allvar. Vår absoluta prioritet är våra kunders och medarbetares […]