Hållbarhet

Det krävs stora förändringar i samhället om vi på ett effektivt sätt ska kunna tackla de utmaningar inom hållbarhet som vi står inför. Headons vision är att vara framtidens frisörkedja, som verkar för en hållbar utveckling inom branschen och strävar efter minskad klimatpåverkan. Detta är en lång resa och vi har många utmaningar framför oss.

För att kunna driva vår verksamhet med gott samvete, har vi börjat se över de produkter vi säljer och de leverantörer vi jobbar med. Vi har börjat ställa hårdare krav på innehållet i produkterna, men vi tittar även på andra aspekter som förpackningar, sociala värden och innovativa, klimatsmarta lösningar.

Vi arbetar även med att analysera vår egen verksamhet och kartlägga vår totala klimatpåverkan. Vi vill vara transparenta med vårt arbete och de utmaningar vi står inför. Vi har ett stort arbete framför oss, men vi tar ett steg i taget, mot en mer hållbar verksamhet.

På Headon arbetar vi aktivt med att minska vårt klimatavtryck på alla våra salonger. Samtliga medarbetare på Headon förbinder sig till att jobba klimatsmart och vi strävar efter att miljöarbetet ska genomsyra hela verksamheten.

På de salonger där vi själva kan välja vår elleverantör har vi givetvis grön el. Vi byter inte ut fullt fungerande elverktyg, men vid nya inköp försöker vi alltid att välja de mest klimatsmarta alternativen, utan att tumma på kvaliteten. 

För att minska vår vattenförbrukning har vi börjat installera snålspolande kranar, målet är att samtliga salonger ska ha snålspolande kranar 2021. 

Flertalet produkter som används i frisörbranschen betecknas som farligt avfall och påverkar miljön negativt. På Headon har vi därför strikta rutiner för att minimera rester från kemiska behandlingar. All färg- och blekningsrester samlas upp i kemiska kärl och hämtas av Wupza för korrekt hantering och destruktion. Metallbehållare och foliepapper sorteras och återvinns, liksom papper, plast och glas. Vi returnerar givetvis även våra tonerpatroner för återvinning. 

Samtliga Headons salonger har slutat använda tvättmedel till förmån för så kallade tvättägg, vilka är betydligt mer miljövänliga. Vi använder enbart miljömärkta sköljmedel. 

Om du köper produkter hos oss kommer du alltid få frågan om du behöver en påse. Behöver du en påse kommer till dina produkter kommer de att packas i en klimatneutral non-wovenpåse. Dessa har en betydligt längre livslängd än en papperspåse och kan därmed användas och återanvändas under en lång tid. 

Vi försöker alltid att göra medvetna och klimatsmarta val i alla inköp till salongerna, även vid renoveringar och nyetableringar. Vi återvinner gärna material och inredning och hittar nya användningsområden för dessa.

Headons absolut viktigaste resurs är vår personal och vi strävar alltid efter att arbetsmiljön ska vara den absolut bästa. Vi prioriterar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och därför har all personal på Headon betald lunch, tre extra semesterdagar per år och betald ledighet på helgdagar. Vi erbjuder givetvis även ATF och friskvård till samtliga anställda. Vi utför löpande utvärderingar och renoveringar för att förbättra ljud- och ljuskvalitet samt ventilation ute på salongerna. 

Genom åren har Headon samarbetat med flertalet organisationer. Vi har ofta deltagit vid event där vi klippt hemlösa och utsatta i Malmö och vi har även stöttat Bröstcancerföreningen Malmöhus. 

2016-2019 hade Headon en långsiktig satsning tillsammans med Barnfonden, där fokuset låg på att stödja ett specifikt projekt under flera år. Under dessa tre år med Barnfonden startade vi ett projekt med en grundskola i Uganda. Under dessa tre år samlade vi ihop 456 459 kronor till Nankandulaskolan. Alla kunder som har klippt sig eller köpt produkter under insamlingsdagarna har bidragit till projektet på Nankandulaskolan. HÄR kan du läsa mer om Headons arbete med Barnfonden.

2022 går Headon in i ett nytt samarbete tillsammans med Star for Life. Under vecka 12 kommer Headons salonger att vars en dag skänka alla intäkter till Star for Life’s mobila hälsokliniker. HÄR kan du läsa mer om hälsoklinikerna

Det krävs stora förändringar i samhället om vi på ett effektivt sätt ska kunna tackla de utmaningar inom hållbarhet som vi står inför. Headons vision är att vara framtidens frisörkedja, som verkar för en hållbar utveckling inom branschen och strävar efter minskad klimatpåverkan. Detta är en lång resa och vi har många utmaningar framför oss.

För att kunna driva vår verksamhet med gott samvete, har vi börjat se över de produkter vi säljer och de leverantörer vi jobbar med. Vi har börjat ställa hårdare krav på innehållet i produkterna, men vi tittar även på andra aspekter som förpackningar, sociala värden och innovativa, klimatsmarta lösningar. Vi arbetar även med att analysera vår egen verksamhet och kartlägga vår totala klimatpåverkan. Vi vill vara transparenta med vårt arbete och de utmaningar vi står inför. Vi har ett stort arbete framför oss, men vi tar ett steg i taget, mot en mer hållbar verksamhet.

HÅLLBARHETSPOLICY

ARBETE PÅ SALONGERNA

På Headon arbetar vi aktivt med att minska vårt klimatavtryck på alla våra salonger. Samtliga medarbetare på Headon förbinder sig till att jobba klimatsmart och vi strävar efter att miljöarbetet ska genomsyra hela verksamheten.

På de salonger där vi själva kan välja vår elleverantör har vi givetvis grön el. Vi byter inte ut fullt fungerande elverktyg, men vid nya inköp försöker vi alltid att välja de mest klimatsmarta alternativen, utan att tumma på kvaliteten. 

För att minska vår vattenförbrukning har vi börjat installera snålspolande kranar, målet är att samtliga salonger ska ha snålspolande kranar 2021. 

Flertalet produkter som används i frisörbranschen betecknas som farligt avfall och påverkar miljön negativt. På Headon har vi därför strikta rutiner för att minimera rester från kemiska behandlingar. All färg- och blekningsrester samlas upp i kemiska kärl och hämtas av Wupza för korrekt hantering och destruktion. Metallbehållare och foliepapper sorteras och återvinns, liksom papper, plast och glas. Vi returnerar givetvis även våra tonerpatroner för återvinning. 

Samtliga Headons salonger har slutat använda tvättmedel till förmån för så kallade tvättägg, vilka är betydligt mer miljövänliga. Vi använder enbart miljömärkta sköljmedel. 

Om du köper produkter hos oss kommer du alltid få frågan om du behöver en påse. Behöver du en påse kommer till dina produkter kommer de att packas i en klimatneutral non-wovenpåse. Dessa har en betydligt längre livslängd än en papperspåse och kan därmed användas och återanvändas under en lång tid. 

Vi försöker alltid att göra medvetna och klimatsmarta val i alla inköp till salongerna, även vid renoveringar och nyetableringar. Vi återvinner gärna material och inredning och hittar nya användningsområden för dessa.

Headons absolut viktigaste resurs är vår personal och vi strävar alltid efter att arbetsmiljön ska vara den absolut bästa. Vi prioriterar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och därför har all personal på Headon betald lunch, tre extra semesterdagar per år och betald ledighet på helgdagar. Vi erbjuder givetvis även ATF och friskvård till samtliga anställda. Vi utför löpande utvärderingar och renoveringar för att förbättra ljud- och ljuskvalitet samt ventilation ute på salongerna. 

Genom åren har Headon samarbetat med flertalet organisationer. Vi har ofta deltagit vid event där vi klippt hemlösa och utsatta i Malmö och vi har även stöttat Bröstcancerföreningen Malmöhus. 

2016-2019 hade Headon en långsiktig satsning tillsammans med Barnfonden, där fokuset låg på att stödja ett specifikt projekt under flera år. Under dessa tre år med Barnfonden startade vi ett projekt med en grundskola i Uganda. Under dessa tre år samlade vi ihop 456 459 kronor till Nankandulaskolan. Alla kunder som har klippt sig eller köpt produkter under insamlingsdagarna har bidragit till projektet på Nankandulaskolan. HÄR kan du läsa mer om Headons arbete med Barnfonden.

2022 går Headon in i ett nytt samarbete tillsammans med Star for Life. Under vecka 12 kommer Headons salonger att vars en dag skänka alla intäkter till Star for Life’s mobila hälsokliniker. HÄR kan du läsa mer om hälsoklinikerna.

SAMARBETEN