Lättade restriktioner

Lättade restriktioner – vad händer nu? Från och med 15 juli tar man bort regeln som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inomhusmiljöer. Detta innebär att vi inte längre har restriktioner på hur många som får vistas i våra lokaler. På Headon kommer vi dock att fortsätta nästan exakt som tidigare, genom att […]